دوره پخت نان دوره پخت نان

دوره پخت نان

ﻧﺎﻧﻮاي ﻧﺎن ﻫﺎي ﺣﺠﻴﻢ و ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺠﻴﻢ، ﺷﻐﻠﻲ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ که ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب آرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،  اﻟﻚ ﻛﺮدن ،   ﺗﻮزﻳﻦ و ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن آردﻫﺎ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎن  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ،  اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻤﻴﺖ وﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻤﻴﺮ، ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻤﻴﺮ و ﻋﻤﻞ آوري ﺧﻤﻴﺮ ، تقسیم خمیر آﻣﺎده  ﺷﺪه ﺑﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﮔﻴﺮي ، تخمیر ﻣﻴﺎﻧﻲ ، ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺨﺖ و ﺳﺮد ﻛﺮدن و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺷﻜﻞ دﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﻤﻴﺮ  را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ

ﻧﺎﻧﻮاي ﻧﺎن ﻫﺎي ﺣﺠﻴﻢ و ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺠﻴﻢ، ﺷﻐﻠﻲ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ که ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب آرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،  اﻟﻚ ﻛﺮدن ،   ﺗﻮزﻳﻦ و ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن آردﻫﺎ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎن  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ،  اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻤﻴﺖ وﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻤﻴﺮ، ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻤﻴﺮ و ﻋﻤﻞ آوري ﺧﻤﻴﺮ ، تقسیم خمیر آﻣﺎده  ﺷﺪه ﺑﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﮔﻴﺮي ، تخمیر ﻣﻴﺎﻧﻲ ، ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺨﺖ و ﺳﺮد ﻛﺮدن و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺷﻜﻞ دﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﻤﻴﺮ  را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ.

این دوره در 6 جلسه با مدرک فنی و حرفه ای ، ویژه خانم ها و آقایان می باشد.

موارد آموزشی: نان های باگت  انواع همبرگری ،نان لقمه ای ، ساندویچی ، قالبی ، رژیمی ، بربری ، کدوحلوایی ، گاتا ، سوخاری شیرین ، تست، پیراشکی، شیرمال ، کراسان ، قندی ، فرانسوی ، روگن .

هزینه جزوه و ثبت نام فنی و حرفه ای جدا گرفته می شود . 


ارسال نظر

دانستنی های شیرین:

کیک توت فرنگی

کف قالبی به شکل قلب و به گنجایش 2 لیتر را با کاغذ روغنی بپوشانید. زرده های تخم مرغ را به همراه شکر و...

اسلایس شکلات و بادام زمینی

فر را با دمای 180 درجه سانتی گراد یا 350 درجه فارنهایت روشن کنید. کف و دیواره قالبی را به ابعاد 20×3...

کیک آلبالو با سس

کره و پودر شکر را با هم مخلوط کنید و با همزن برقی بزنید تا کرم رنگ شود. سپس تخم مرغ ها را یکی یکی به...

ملزومات ضروری برای راه اندازی کافی شاپ

معمولا اولین سوالی که هنگام راه اندازی کافی شاپ به ذهن شما خطور می کند این است که چه لوازمی برای شرو...