سالاد ساز و اردور ساز سالاد ساز و اردور ساز

سالاد ساز و اردور ساز

کار آموزان در این رشته  توانایی ﺗﻬﻴﻪ،ﻧﮕﻬﺪاري و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اردور ﺳﺎز و ﺳﺎﻻد ﺳﺎز  ،  ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع سالاد و ﺗﺰﺋﻴﻦ  آن ،  ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع اردور و ﺗﺰﺋﻴﻦ  آن   ، ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع ﺳﺲ برای سالاد را فرا می گیرند . سالاد ساز و اردور ساز  با مدرک فنی و حرفه ای مخصوص خانم ها و آقایان می باشد.

کار آموزان در این رشته  توانایی ﺗﻬﻴﻪ،ﻧﮕﻬﺪاري و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اردور ﺳﺎز و ﺳﺎﻻد ﺳﺎز  ،  ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع سالاد و ﺗﺰﺋﻴﻦ  آن ،  ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع اردور و ﺗﺰﺋﻴﻦ  آن   ، ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع ﺳﺲ برای سالاد را فرا می گیرند . سالاد ساز و اردور ساز  با مدرک فنی و حرفه ای مخصوص خانم ها و آقایان می باشد.

موارد آموزشی در این دوره :

1-تهیه سالاد های ( فصل ، لبو ، کدو ،سیب زمینی ، برنج ، کلم و هویج ، اندونزی ، زبان ، گوشت فیله ، ماهی ، الویه ، کرفس ، ژامبون ، کالباس ، ماکارونی و قارچ ، مرغ و آناناس ، سیب درختی یا والدوف ، مارچوبه ، بتوله ، ماهی تن ، سالاد یونانی )

2-ﺗﻬﻴﻪ اردور( ﮔﺮم ، ﺳﺮد و  ﭘﺨﺘـﻪ ، ﺑـﻮرا ﻟﺒـﻮ ، ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺧﺎم ، ﻧﻲ ﻟﺒﻮ ،  ﺑﻮراﻧﻲ ﻛﺪو ﺣﻠـﻮاﻳﻲ    ،   ﺑـﻮراﻧﻲ ﻛـﺪو ﺳـﺒﺰ ،   ﺑـﻮراﻧﻲ اﺳـﻔﻨﺎج 

، ﺑﻮراﻧﻲ ﺑﺎدﻧﺠﺎن  ، ﻛﻮﻛﺘﻞ ﻣﻴﮕـﻮ ،  ﺧﺎوﻳـﺎر، ﺳـﺎﻧﺪوﻳﭻ ﮔـﺮم   زﺑـﺎن 

، ﻫﻤــﻮس ، ﻟﻮﺑﻴــﺎ ﭼﻴﺘــﻲ   ، ﻛــﺮﻓﺲ ، ﻗــﺎرچ، اردور زﻳﺘــﻮن ﭘــﺮوده    ،

، ﺑﺎﺑﺎﻗﻨﻮش ،  ﻛﺎﻧﺎﭘﺲ ﻣﺮغ و ﺑـﺎدام ، اردور ﺳـﻴﺐ زﻣﻴﻨـﻲ و ﮔﻮﺟـﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ  ، ﺑﻨﻴﻪ ذرت ، ﭼﻴﺰ ﭘﺎف اﺳﻔﻨﺎج ﺑـﺎ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﺎﻟﻤﻮن ﻛـﻴﺶ ، ﺳﻴﻨﻪ ﻣﺮغ   ، اسفناج قالبی )

3-تهیه اﻧﻮاع ﺳﺲ : ﻣـﺎﻳﻮﻧﺰ ، وینگر ، زﻳﺘـﻮن و آﺑﻠﻴﻤﻮ  ،  ﻣﺎﺳﺖ، ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺳﻔﻴﺪ فرانسوی ﻗﺮﻣﺰ.

هزینه جزوه و ثبت نام فنی و حرفه ای جدا گرفته می شود . 

ارسال نظر

دانستنی های شیرین:

کیک توت فرنگی

کف قالبی به شکل قلب و به گنجایش 2 لیتر را با کاغذ روغنی بپوشانید. زرده های تخم مرغ را به همراه شکر و...

اسلایس شکلات و بادام زمینی

فر را با دمای 180 درجه سانتی گراد یا 350 درجه فارنهایت روشن کنید. کف و دیواره قالبی را به ابعاد 20×3...

کیک آلبالو با سس

کره و پودر شکر را با هم مخلوط کنید و با همزن برقی بزنید تا کرم رنگ شود. سپس تخم مرغ ها را یکی یکی به...

ملزومات ضروری برای راه اندازی کافی شاپ

معمولا اولین سوالی که هنگام راه اندازی کافی شاپ به ذهن شما خطور می کند این است که چه لوازمی برای شرو...