آشپز درجه 2 آشپز درجه 2

آشپز درجه 2

آشپز درجه 2 مخصوص خانم ها و آقایان با مدرک فنی و حرفه ای می باشد . موارد آموزشی در این دوره : انواع سس های سرد و گرم ، انواع سوپ و آش ، تهیه چلو ، کته و پلو و ... می باشد.

آشپز درجه 2 مخصوص خانم ها و آقایان با مدرک فنی و حرفه ای می باشد .

موارد آموزشی در این دوره :

1- انواع سس های سرد و گرم (    ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺲاﻣﻮﻟﻮﺳﻴﻮن   - ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺲ ﮔﻮﺟﻪ فرنگی -  ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺲاﺳﭙﺎﻧﻮل  -  ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺲﺑﺸﺎﻣﻞ   -  ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺲﻫﻠﻨﺪاﻳﺰ- ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺲوﻟﻮﺗﻪ )

2- انواع سوپ و آش ( ﺗﻬﻴﻪ اﻧﻮاع ﻋﺼﺎره ( ﻗﻠﻢ،  اﺳﻜﻠﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ، ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت  و درﻳﺎﻳﻲ  ) - ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮپ   ﻋﺪس - ﺗﻬﻴﻪ ﺑﻮﺑﻴﻮن  - ﺗﻬﻴﻪ   ﺑﺮاس - ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮپ   ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت -   ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮپ ﺑﺮش روﺳﻲ  -  ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮپ ﭘﻴﺎز ﻓﺮاﻧﺴﻮي  -  ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮپ ﻛﺮم ﻗﺎرچ  -  ﺗﻬﻴﻪ آش رﺷﺘﻪ  - ﺗﻬﻴﻪ آش   ﺟﻮ - ﺗﻬﻴﻪ آش ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ (ﻣﻴﺘﺮون )  -  ﺗﻬﻴﻪ آش ﺷﻠﻪ ﻗﻠﻤﻜﺎر

3- تهیه چلو ، کته و پلو

4- انواع خورش ( ﺧﻮرش   ﻧﻌﻨﺎ ، ﺟﻌﻔﺮي  -  ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮرشﻣﺴﻤﺎ  -  ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮرش ﻛﺎري    - ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮرش   ﻓﺴﻨﺠﺎن -  ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮرش ﻗﻠﻴﻪ   - ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮرش ﻗﻮرﻣﻪ   ﺳﺒﺰي -  ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮرﺷﺖ ﻗﻴﻤﻪ

5- انواع غذاهای گوشتی ( رست بیف ، میتلف ، گراتن ، زبان ، شیوه پخت ماهی بوقلمون ، مرغابی و .... ) 

6- غذاهای سنتی ( حلیم بادمجان - ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻮﻓﺘﻪ  نخودچی - ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻮﻓﺘﻪ ﺳﻮﺋﺪي ﺑﺎ  ﺳﺲ ﻟﻴﻤﻮ  و ﺷﻮﻳﺪ  -  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻮﻛﻮ ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ  -  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻮﻛﻮ ﺳﺒﺰي  -  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻮﻛﻮ دو رﻧﮓ  - ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻮﻛﻮ ﺑﺎدﻣﺠﺎن )

7- تهیه پیتزا و کرپ

8- ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺎﻻد و اردور، کاناپ  و ﻛﻮﻛﺘﻞ ﻣﻴﮕﻮ و ﭘﻮره ( ﺳﺎﻻد ﺑﺎدﻣﺠﺎن - ﺳﺎﻻدﻗﻨﻮش   - ﺗﻬﻴﻪ  ﭘﺎﺳﺘﺎ ﺳﺎﻻد  - ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺎردﻳﻨﺎل ﺳﺎﻻد   -  ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺎﻻد چیکن ﺳﺰار  -  ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺎﻻد اﻟﻮﻳﻪ  - ﺗﻬﻴﻪ  ﺳﺎﻻد ﻛﻠﻢ ﺳﻔﻴﺪ( ﻛﺎﻟﺴﻠﻮ)   -  ﺗﻬﻴﻪاردور ﻣﺮغ و ﺑﺎدام  - ﺗﻬﻴﻪ اردور ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ آب   ﭘﺰ -  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺎﻧﺎپﻣﺎرﮔﺎرﻳﺘﺎ  -  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻮﻛﺘﻞ ﻣﻴﮕﻮ  - ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺎﻧﺎپ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ -  ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮره ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ  - ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮره ﻫﻮﻳﺞ -  ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻮره            اﺳﻔﻨﺎج )

9- دسر ( حلوا  آرد ﮔﻨﺪم  -  ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮم ژﻟﻪ  - ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺴﺘﻨﻲ واﻧﻴﻠﻲ -  ﺗﻬﻴﻪ دﺳﺮ ﻣﺎﺳﺖ  - ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮوﻣﺎژ  ﻗﻬﻮه -  ﺗﻬﻴﻪ کرم ﻛﺎراﻣﻞ  ﻳﺨﭽﺎﻟﻲ ) 

10- چیدمان و تزیین میز 

هزینه جزوه و ثبت نام فنی و حرفه ای جدا گرفته می شود . 

ارسال نظر

دانستنی های شیرین:

کیک توت فرنگی

کف قالبی به شکل قلب و به گنجایش 2 لیتر را با کاغذ روغنی بپوشانید. زرده های تخم مرغ را به همراه شکر و...

اسلایس شکلات و بادام زمینی

فر را با دمای 180 درجه سانتی گراد یا 350 درجه فارنهایت روشن کنید. کف و دیواره قالبی را به ابعاد 20×3...

کیک آلبالو با سس

کره و پودر شکر را با هم مخلوط کنید و با همزن برقی بزنید تا کرم رنگ شود. سپس تخم مرغ ها را یکی یکی به...

ملزومات ضروری برای راه اندازی کافی شاپ

معمولا اولین سوالی که هنگام راه اندازی کافی شاپ به ذهن شما خطور می کند این است که چه لوازمی برای شرو...