لیست کلاس های آموزشی

شیرینی خشک 1
شیرینی خشک 1

مدرس: الهه رجایی

تعداد جلسات: شیرین 1

شهریه: اصلی 1 تومان

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

شیرینی اصلی 1
شیرینی اصلی 1

مدرس: الهه رجایی

تعداد جلسات: خشک و تر 1

شهریه: پروفایل 1 تومان

آفتابگردان اصلی
آفتابگردان اصلی

مدرس: خامه و ماسوره

تعداد جلسات: خامه رنگی

شهریه: آفتابگردان100 تومان

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

کوکیز و کاپ کیک 1
کوکیز و کاپ کیک 1

مدرس: الهه رجایی

تعداد جلسات: کاپ کیک 1

شهریه: اصلی1 تومان

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

کیک اسفناج با کرم انار
کیک اسفناج با کرم انار

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

مراحل راه اندازی قنادی
مراحل راه اندازی قنادی

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

راه اندازی کافی شاپ
راه اندازی کافی شاپ

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

کاپ کیک پرشین
کاپ کیک پرشین

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

کیک انگلیسی
کیک انگلیسی

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

کیک نامزدی حلقه
کیک نامزدی حلقه

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

برانیز لیمو
برانیز لیمو

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

برشی نوتلا
برشی نوتلا

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

کیک اسفناج با کرم انار
کیک اسفناج با کرم انار

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

سبزی آرا ، میوه آرا و سفره آرا
سبزی آرا ، میوه آرا و سفره آرا

مدرس: الهه رجایی

تعداد جلسات: 4 جلسه

شهریه: 395 هزار تومان

آشپز درجه 1
آشپز درجه 1

مدرس: الهه رجایی

تعداد جلسات: 10 جلسه

شهریه: 590 هزار تومان

آشپز درجه 2
آشپز درجه 2

مدرس: الهه رجایی

تعداد جلسات: 15 جلسه

شهریه: 910هزار تومان

تزئین کننده کیک
تزئین کننده کیک

مدرس: الهه رجایی

تعداد جلسات: 8 جلسه

شهریه: 800 هزار تومان

شیرینی پز درجه 1
شیرینی پز درجه 1

مدرس: الهه رجایی

تعداد جلسات: 8 جلسه

شهریه: 650 هزار تومان

شیرینی پز درجه 2
شیرینی پز درجه 2

مدرس: الهه رجایی

تعداد جلسات: 10 جلسه

شهریه: 720 هزار تومان

آشپزی با مایکروویو
آشپزی با مایکروویو

مدرس: الهه رجایی

تعداد جلسات: 5 جلسه

شهریه: 260 هزار تومان

آشپز سنتی
آشپز سنتی

مدرس: الهه رجایی

تعداد جلسات: 10 جلسه

شهریه: 660 هزار تومان

طباخ آبزیان
طباخ آبزیان

مدرس: الهه رجایی

تعداد جلسات: 8 جلسه

شهریه: 700 هزار تومان

گز ساز
گز ساز

مدرس: الهه رجایی

تعداد جلسات: 5 جلسه

شهریه: 274 هزار تومان

شیرینی پز شیرینی های خشک
شیرینی پز شیرینی های خشک

مدرس: الهه رجایی

تعداد جلسات: 7 جلسه

شهریه: 680 هزار تومان

شیرینی های خشک پیشرفته
شیرینی های خشک پیشرفته

مدرس: الهه رجایی

تعداد جلسات: 5 جلسه

شهریه: 330 هزار تومان

شیرینی های خشک مقدماتی
شیرینی های خشک مقدماتی

مدرس: الهه رجایی

تعداد جلسات: 4 جلسه

شهریه: 250 هزار تومان

کباب زن و تخته کار
کباب زن و تخته کار

مدرس: الهه رجایی

تعداد جلسات: 6 جلسه

شهریه: 480 هزار تومان

دوره پخت نان
دوره پخت نان

مدرس: الهه رجایی

تعداد جلسات: 6 جلسه

شهریه: 380 هزار تومان

قناد هتل
قناد هتل

مدرس: الهه رجایی

تعداد جلسات: 9 جلسه

شهریه: 680 هزار تومان

غذاهای فوری
غذاهای فوری

مدرس: الهه رجایی

تعداد جلسات: 7جلسه

شهریه: 420 هزار تومان

دسر ساز سنتی
دسر ساز سنتی

مدرس: الهه رجایی

تعداد جلسات: 6 جلسه

شهریه: 400 هزار تومان

دسر بین الملل
دسر بین الملل

مدرس: الهه رجایی

تعداد جلسات: 8 جلسه

شهریه: 630 هزار تومان

دوره کیک ساز پیشرفته
دوره کیک ساز پیشرفته

مدرس: الهه رجایی

تعداد جلسات: 10 جلسه

شهریه: 670 هزار تومان

دوره کیک ساز و ترساز
دوره کیک ساز و ترساز

مدرس: الهه رجایی

تعداد جلسات: 10 جلسه

شهریه: 610 هزار تومان

دوره کیک مقدماتی
دوره کیک مقدماتی

مدرس: الهه رجایی

تعداد جلسات: 8 جلسه

شهریه: 540 هزار تومان

دوره متصدی قهوه سرا ( کافی شاپ )
دوره متصدی قهوه سرا ( کافی شاپ )

مدرس: الهه رجایی

تعداد جلسات: 8 جلسه

شهریه: 465 هزار تومان

دوره آشپز مخصوص روز
دوره آشپز مخصوص روز

مدرس: الهه رجایی

تعداد جلسات: 14جلسه

شهریه: 720 هزار تومان

غذاهای ترکیه ای
غذاهای ترکیه ای

مدرس: الهه رجایی

تعداد جلسات: 7 جلسه

شهریه: 435 هزار تومان

کیک سس مخملی
کیک سس مخملی

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

کیک با دکور گل رز خامه ای
کیک با دکور گل رز خامه ای

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

کیک خرس و ستاره
کیک خرس و ستاره

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

ناودونی با کرم شکلات
ناودونی با کرم شکلات

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

خرید کیک و سفارش کیک تولد آنلاین
خرید کیک و سفارش کیک تولد آنلاین

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

آیا می دانید برای راه اندازی کافی شاپ چه باید کرد؟
آیا می دانید برای راه اندازی کافی شاپ چه باید کرد؟

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

دسرهای معروفی که باید آن ها را بشناسید
دسرهای معروفی که باید آن ها را بشناسید

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

غذاهای ایتالیایی
غذاهای ایتالیایی

مدرس: الهه رجایی

تعداد جلسات: 6 جلسه

شهریه: 355 هزار تومان

خرید کیک
خرید کیک

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

ملزومات ضروری برای راه اندازی کافی شاپ
ملزومات ضروری برای راه اندازی کافی شاپ

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

سفارش اینترنتی کیک تولد در اصفهان + 3 مزیت باور نکردنی آن
سفارش اینترنتی کیک تولد در اصفهان + 3 مزیت باور نکردنی آن

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

سفارش کیک عقد و نامزدی
سفارش کیک عقد و نامزدی

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

4 عامل کلیدی افزایش درآمد پس از راه اندازی کافی شاپ
4 عامل کلیدی افزایش درآمد پس از راه اندازی کافی شاپ

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

سالاد ساز و اردور ساز
سالاد ساز و اردور ساز

مدرس: الهه رجایی

تعداد جلسات: 5 جلسه

شهریه: 305 هزار تومان

کیک دکور نوتلا
کیک دکور نوتلا

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

کیک هل و گلاب
کیک هل و گلاب

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

سفارش کیک تولد ویژه ولنتاین
سفارش کیک تولد ویژه ولنتاین

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان

مراحل راه اندازی قنادی از 0 تا 100
مراحل راه اندازی قنادی از 0 تا 100

مدرس:

تعداد جلسات:

شهریه: تومان