طباخ آبزیان طباخ آبزیان

طباخ آبزیان

رشته طباخ آبزیان مخصوص خانم ها و آقایان همراه با مدرک فنی و حرفه ای میباشد. موارد آموزشی در این دوره ، شناخت انواع آبزیان ، نحوه پاک کردن و نگهداری، پوست کندن ، قطعه کردن ، فیله کردن و خواباندن انواع ماهی ، میگو ، لابستر و خرچنگ و.. است.

رشته طباخ آبزیان مخصوص خانم ها و آقایان همراه با مدرک فنی و حرفه ای میباشد .

موارد آموزشی در این دوره :

1- شناخت انواع آبزیان ، نحوه پاک کردن و نگهداری

2- پوست کندن ، قطعه کردن ، فیله کردن و خواباندن انواع ماهی ، میگو ، لابستر و خرچنگ 

3- انواع روش های پخت : سرخ کردن ، آبپز کردن ، بخار پز کردن ، کبابی کردن ، تنوری کردن با فویل 

4- تهیه : اﻧﻮاع ﻛﻮﻛو ماهی -  اﻧﻮاع ﻛﺒﺎب ﻣﺎﻫﻲ  -  اﻧﻮاع ﺷﻨﻴﺴﻞ  ﻣﺎﻫﻲ - ﻗﻠﻴﻪ  ﻣﺎﻫﻲ -  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻢ ﭘﺮ-  ﻛﻮﻓﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ -  ﻛﺘﻠﺖ و ﺷﺎﻣﻲ  ﻣﺎﻫﻲ - ﻣﺎﻫﻲ    ﺳﻮﺧﺎري   -ماهی درسته با کرم - ﻛﺮم ﻳﺎ ﺳﺲ روي ماهی  -  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺑﻠﻮط  -  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﺳﻮف ﺑﺎ ﺗﺰﺋﻴﻦ ﭘﻮره رﻧﮕﻲ -  آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮ روش ﻃﺒﺦ ﭼﻨﺪ ﻏﺬاي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از میگو-     ﻣﻴﮕﻮ دو ﭘﻴﺎزه -    ﺑﺎﻣﻴﻪ و  ﻣﻴﮕﻮ  -  ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺳﺲ ﺗﺮش و ﺷﻴﺮﻳﻦ   -    ﺳﺎﻻد ﻣﻴﮕﻮ -   ﻻﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺲ رﻣﻮﻻرد -ﭘﻠﻮ ﻣﻴﮕﻮ            

هزینه جزوه و ثبت نام فنی و حرفه ای جدا گرفته می شود . 

ارسال نظر

دانستنی های شیرین:

فقط با این وسایل مورد نیاز، کافی شاپ راه اندازی کنید!

وسایل مورد نیاز کافی شاپ کدام اند ؟ معمولا اولین سوالی است  که هنگام راه اندازی کافی شاپ ب...

ساندویچ ژامبون با کاهو

ماهی تابه ای آماده کرده، به روغن آغشته کنید و ژامبون ها را به خوبی سرخ نمایید. بعد از طلایی و تردد ش...

ساندویچ ژامبون با سس واکامولی

ابتدا روی یک قطعه نان تست پنیر قرار دهید و ژامبون را روی آن بگذارید. قطعه دیگری را روی آن قرار دهید ...

آش رشته (کرمان)

آرد نخودچی را با گوشت و زردچوبه مخلوط کرده و کمی ورز دهید و به صورت گلوله های کوچک در آورده و در روغ...